Technici, mobiel en toch honkvast

DOI

De sector techniek vreest een nijpend tekort. In een brief aan de Kamer suggereerde het kabinet Rutte-I dat toekomstige schaarste aan personeel in de techniek onder andere wordt veroorzaakt door relatief hoge uitstroom van werkenden vanuit de technische naar niet-technische sectoren. Om te achterhalen in hoeverre dat inderdaad het geval is en wat de achterliggende oorzaken zijn, heeft het ministerie van SZW aan SEO Economisch Onderzoek gevraagd hiernaar onderzoek te doen.

The employee data set presents survey results of employees who have switched jobs at least one time in the last five years. The respondents are questioned about their satisfaction in job aspects and their reasons to leave the job. The employer data set focuses on technology employers and their perception of work satisfaction and switch reasons of employees.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xx5-n9au
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:53654
Provenance
Creator Bisschop, P.E.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Funding Agency: Ministerie van SZW;IPSOS Synovate
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Funding Agency: Ministerie van SZW;IPSOS Synovate
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Stata datafile (.dta);SPSS;ADOBE
Discipline Economics
Temporal Coverage {2013-02-25,2013-02-11,2013-02-25}