Brummen, Hall, Domineeskamp. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven BAAC rapport A-10.0401

DOI

De verwachting voor het plangebied Domineeskamp te Hall was dat zich hier onder het gehele esdek archeologische resten daterend vanaf het laat paleolithicum zouden kunnen bevinden. Om deze verwachting te toetsen is het onderzoeksgebied onderzocht door de toekomstige bouwput uit te graven op aanwijzing van een archeoloog. In het onderzoeksgebied bevond zich een esdek met een dikte tussen de 35 en 85 cm met daaronder een verrommelde podzolbodem. Het esdek was het dikst in het zuidoostelijke deel. In het noordelijke deel van de put zijn geen sporen waargenomen. In het zuidoostelijke deel zijn een greppel, een kuil/greppel, een paalkuil en twee recente paalkuilen aangetroffen. Uit de greppel kwam een fragment bouwkeramiek (baksteen) dat dateert uit de periode tussen 1300 en 1900 na Chr.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-254-7trw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:63792
Provenance
Creator Veenstra, M.E.
Publisher BAAC bv
Contributor BAAC bv;dhr M. Holtslag
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact BAAC bv;dhr M. Holtslag
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format image/tiff;excel/xls;image/jpeg;application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2016-02-18,2012-01-01,2016-02-18}