Plangebied Groenesteinlaan

Het betreft een proefsleuvenonderzoek voor de sloop en bouw van een schoolgebouw aan de Groenesteinlaan 13. Het plangebied ligt in een zone met een hoge archeologische verwachting. Het plangebied bevindt zich op de voormalige es van Helpen (Helpman). In de directe nabijheid van het plangebied zijn onder een esdek bewoningssporen uit de IJzertijd gevonden. Daarnaast zijn in het esdek vondsten uit de IJzertijd en Middeleeuwen alsmede materiaal uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd gedaan. In de proefsleuven is een aantal sporen opgetekend. Het betreft een sloot, kuilen, greppels en een paalkuil. In de meeste sporen is vondstmateriaal uit de Nieuwe tijd gevonden.

Additional Info

Field Value
Source https://easy.dans.knaw.nl/ui/rest/datasets/easy-dataset:48696
Creator Hielkema, J.B.
Discipline Archaeology
Language Dutch
MetaDataAccess http://oai.narcis.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=dans:oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:48696
PublicationYear 2015
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV