Veteranen Instituut, IPNV, interview 463

Deze in 1925 in Batavia geboren Indische man groeide op in een kindertehuis in Soekaboemi. In 1941 meldde hij zich als 16-jarige vrijwillig bij het Korps Mariniers. Zijn interview gaat over de mariniersopleiding in Soerabaja, die niet vrij was van racisme, en de oorlog tegen de Japanse bezetter, waaraan deze marinier actief heeft deelgenomen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-znw-668z
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4i8-gpf
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4i8-gpf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35790
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Geography
Spatial Coverage Java; Soerabaja; Soekaboemi