Veteranen Instituut, IPNV, interview 463

DOI

Deze in 1925 in Batavia geboren Indische man groeide op in een kindertehuis in Soekaboemi. In 1941 meldde hij zich als 16-jarige vrijwillig bij het Korps Mariniers. Zijn interview gaat over de mariniersopleiding in Soerabaja, die niet vrij was van racisme, en de oorlog tegen de Japanse bezetter, waaraan deze marinier actief heeft deelgenomen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-znw-668z
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35790
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml;WAV
Discipline History;Humanities;Geography
Temporal Coverage Begin 2008-06-13T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2010-03-15T11:59:59Z