WoON2006: release 1.2 - Woononderzoek Nederland (voor overheid en universiteiten)

DOI

VROM onderzoek naar woonkwaliteit en woonbehoefte, ter ondersteuning van het regeringsbeleid op het gebied van wonen. Voorheen leverden hiervoor twee basisonderzoeken, het WBO en de KWR, de gegevens. Deze onderzoeken zijn samengevoegd in het WoON.

Het bestand is in twee verschillende versies beschikbaar:
- voor overheidsorganisaties en universiteiten voor zover het onderzoek binnen de eerste en de tweede geldstroom betreft;
- voor alle overige partijen.
De versie van het bestand (overheid/universiteit dan wel overige partijen) vindt u terug in de titel. Let hierop bij uw aanvraag!

Dit is de tweede release (1.2) van het bestand. Ten opzichte van de eerste release zijn enkele correcties en uitbreidingen doorgevoerd.

Voor de nieuwste versie zie het Relation veld.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xcs-2dcv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:33388
Provenance
Creator Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - VROM
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Ministerie VROM, Directoraat Generaal Wonen, Wijken en Integratie
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Ministerie VROM, Directoraat Generaal Wonen, Wijken en Integratie
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS Portable
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage {2005-08,2006-02,2009-11-12}