De Romeinse villa van Voerendaal Ten Hove. Plan van aanpak voor uitwerking en publicatie Rapportage Archeologische Monumentenzorg 241

DOI

Een Plan van Aanpak (PvA) voor de integrale uitwerking en publicatie van de archeologische onderzoeken die hebben plaatsgevonden op de vindplaats Ten Hove, gelegen langs de Steinweg te Voerendaal, Zuid-Limburg. Bij het plan van aanpak horen 22 bijlagen, deze bijlagen zijn in deze dataset digitaal beschikbaar gesteld.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-24s-2yuk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:74497
Provenance
Creator Groot, T de
Publisher Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Contributor Hiddink, H.;Habermehl, D.;Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact BCL Archaeological support;Hiddink, H.;Habermehl, D.;Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format excel / xls en xlsx;image/jpeg;application/pdf;access / mdb;csv;text/plain;application/msword
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Point 2017-09-29T11:59:59Z