Veteranen Instituut, IPNV, interview 1099

In 1948 werd deze veteraan naar Indië uitgestuurd, iets wat hij met tegenzin onderging. Eerst was hij arts voor 7000 patiënten/gevangenen en 1700 krijgsgevangenen. Dat was een drukke praktijk. Op de tweede politionele actie moest hij mee. Ze hoefden geen gevechten te leveren. Daarna zat hij in Klaten, waar hij heel hevige verwondingen kreeg te zien, wat hij afschuwelijk vond. Geslachtsziekten waren een groot probleem onder militairen. Hij begon een polikliniek voor de zieken onder de lokale bevolking. Achteraf heeft hij spijt dat hij anderhalf jaar van zijn leven in Indië heeft gezeten, al heeft hij wel veel geleerd op medisch gebied. Hij filmde zijn ervaringen gedurende de utzending en stuurde de filmpjes naar zijn vrouw.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xjj-4pq7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-aytn-v2
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-aytn-v2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46689
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History