Veteranen Instituut, IPNV, interview 357

De geïnterviewde vertelt eerst over haar vader. Door zijn uitzending had hij PTSS gekregen, dit had zijn weerslag op het gezin. De geïnterviewde vertelt over haar opleiding. Ze had te maken met Golfoorlog 1 en 2 zowel in Duitsland als in Nederland. Ze vertelt over haar uitzending UNPROFOR in Bosnië. Ze kwamen aan in Zagreb, hierna gingen ze naar Vitez. De geïnterviewde vertelt over de internationale samenwerking. Langzamerhand werd de oorlogsomgeving steeds dreigender. Ze vertelt over haar werkzaamheden, humanitaire transporten en later als PS van een transportpeloton. De geïnterviewde vertelt over een dramatisch incident en hoe je daar mee omgaat. Ze vertelt over beveiliging. Ze vertelt over de terugkeer in Nederland en haar verdere loopbaan. Door teleurstelling in defensie verliet ze de krijgsmacht. De geinterviewde vertelt tot slot over de verwerking en spreekt kritisch over de nazorg.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-27s-se77
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-c97-8ds
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-c97-8ds
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42090
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Joegoslavie; Nederland; Zagreb; Split; Kroatie; Vitez