Veteranen Instituut, IPNV, interview 450

DOI

Als 16-jarige wist deze man uit 1914 al dat hij officier wilde worden. De 'rooien' waren echter druk bezig met de afschaffing van de militaire dienstplicht, die korter en korter werd. Daarop werd het voor-oefen instituut opgericht, waar hij heen ging om kennis te maken met de militaire wereld. Je kreeg daar een volledige militaire uitrusting én een geweer mee naar huis! Wat volgt zijn de verhalen over de mobilisatie in 1939 en de erewoordverklaring van de Duitse bezetter in 1940, die ook door deze officier is ondertekend. Slechts een kleine groep officieren besloot deze verklaring niet te tekenen en werd direct na weigering krijgsgevangene gemaakt. De andere officieren mochten naar huis, maar moesten zich regelmatig melden en werden op 15 mei 1942 alsnog krijgsgevangen genomen en eveneens naar kampen in Polen en Duitsland afgevoerd. Zo ook deze man.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-23n-xqdd
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35889
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml;WAV
Coverage
Discipline History;Humanities;Psychology;Geography
Temporal Coverage {2010-04-15,2008-06-02,2010-04-13}