Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1368

De geïnterviewde schetst een beeld van het leven in Indië voor de bezetting. Tijdens de bezetting verhuisde het gezin een aantal keer. De geinterviewde bleef buiten het kamp. Na de bevrijding leerde zij haar man kennen, een Nederlandse marinier. De marinebasis in Makassar werd opgeheven en haar man werd in 1948 overgeplaatst naar Soerabaja waar ze tot februari 1950 woonden. Ze woonden met twee gezinnen in een huis.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zqv-uuuc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5ad3-q8
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5ad3-q8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:49869
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië