Bedrijfstelling 1963 - Tabel 9: Werkzame personen naar de grootte van de vestigingen. (Geografische indeling)

DOI

Tabel 9: Werkzame personen naar de grootte van de vestigingen.

De bestanden zijn onderverdeeld op geografische indeling: EGG, Nederland (algemeen) en op Gemeentes geordend binnen de Provincies.

Zie ook Tabel 4: Werkzame personen naar positie en geslacht en naar grootte van de vestigingen. (Indeling op bedrijfsklasse) Verwijzingen naar de dataset met de bestanden van Tabel 4 en de datasets van de andere tabellen behorende bij de Bedrijfstelling 1963 kunt u vinden onder het kopje 'Relations' hieronder.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xfb-qr7a
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47884
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format images / jpeg
Discipline History
Temporal Coverage {2011-11-30,2011,2011-11-30}