Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1539

De geïnterviewde vertrok in 1937 naar Indië om daar te werken voor de BPM. Hij verzorgde exploratieboringen. Hij werkte op Borneo en Zuid-Sumatra en later voor de NNGPM op Nieuw-Guinea. Tijdens de Japanse bezetting werd de geïnterviewde geïnterneerd. Na de bevrijding werd hij weer met zijn gezin herenigd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xsg-fq55
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-n74d-pf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51040
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea; Zuid-Sumatra; Borneo