Getuigen Verhalen, Ooggetuigen van het Scholtenhuis, interview 08

Mevrouw Brouwer-Tiesenga vertelt over haar drie ervaringen met de Duitse SD’ers van het Scholtenhuis. De eerste keer vielen zes SD’ers haar ouderlijk huis binnen.

De tweede keer namen zij (Rudi Grave en een andere SD’er) goederen uit hun sigarenwinkel in beslag en haalde zij deze later op uit het Scholtenhuis.

De derde keer kwam de heer Schäper het huis binnenvallen, op zoek naar haar inmiddels gevluchte vader.

00:01:28 Inval door zes SD’ers (o.a. Bellmer) in ouderlijk huis. Vader en buren opgepakt

00:03:38 Meneer Schmieden: klant van de winkel en “tussenpersoon” tussen Duitsers en Nederlanders

00:04:45 Schuchmann brengt vader terug en “verhoort” (seksueel intimiderend) moeder en mevrouw Brouwer-Tiesenga

00:07:05 Tweede ervaring met Duitsers: Rudi Grave en een andere SD’er nemen spullen in beslag

00:08:50 Naar het Scholtenhuis om de spullen terug te halen: ontmoeting met Bellmer, Knorr, Rudi Grave, Schuchmann (op de trap)

00:12:30 Anda Kerkhoven

00:18:10 Inval in ouderlijk huis door Schäper

00:24:54 Schuchmann: afdeling geslachtsziekten, dus in de rosse buurt actief

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xvq-6x6p
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bph-iqo
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bph-iqo
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41065
Provenance
Creator Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Monique Brinks (interviewer)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; transcriptie: MS Word
Discipline History
Spatial Coverage Groningen