Singulieren of byzonderen Historien, wegens het verongelukke van het Groenlands schip (1774)

Singulieren of byzonderen Historien, wegens het verongelukke van het Groenlands schip, De Jufffrouwen Anna Cornelia en Anna, waarop Commandeerde als Commandeur Dirk Cornelisse Hoogerduin, van de Helder: Gedestineerd na Groenland ter Wallevis Vangst, met vyf-en-veertig Zielen uit Texsel gevaaren, in het gepasseerde Jaar 1773. op den 8 April, en na een Fatigante Rys te hebben gehad, het zelve Schip op de te Huis Rys, op de hoogte van Egmond aan Zee hebben verlooren, na alvoorens duizende van Gevaaren te hebben ondergaan eindelyk met drie Sloepen op den 21 Augustus deszelfs Jaars, op Egmond gestrand, waar van 29 Man op een wonderbaarlyke wys het leeven hebben behouden, en de rest elendig beneevens de Lootsman zyn verdronken, vervuld met zeltzaame en byna nooit gehoorde gevallen. Te Amsterdam, By W. A. Leeuwendaal, Boekverkooper in de Raamsteeg, by de Appelmarkt, 1774.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xps-2guu
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lyre-ij
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lyre-ij
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:66083
Provenance
Creator Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, N van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Beelen, H
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Word 2003
Discipline History
Spatial Coverage Greenland; Netherlands