Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1003

De geïnterviewde kwam als kind in Indië te wonen, maar kwam voor de oorlog ook een paar keer terug in Nederland. Ze vertelt over het leven op de kazerne als vrouw die de zorg hadden voor de kinderen. De bersiap tijd was gevaarlijk, maar het kamp, bewaakt door Japanners was nog redelijk veilig. De geïnterviewde zette zich in voor het verzorgen van zieken. Na 1949 keerde ze terug naar Nederland en trouwde de militair die ze in Indië ontmoette. De geïnterviewde gaat tot slot in op haar situatie in Nederland en vertelt hoe zij nog verbonden bleef met Indonesië.

De echtgenoot van de geïnterviewde is ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1016. (Zie het veld 'relation')

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x25-jrqg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bijk-ts
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46357
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nederland