Toezichtkaart (voorheen Kwaliteitskaart) Voortgezet Onderwijs 2010

Data betreffende de kwaliteit van scholen voor Voortgezet Onderwijs in Nederland.
- Algemene gegevens
- Opbrengstenoordeel
- Driejaarsgemiddelde van verschil tussen cijfer schoolexamen en centraal examen
- Opbrengstenkaart
- Adviesgegevens
- In-, door-, en uitstroomgegevens
- Examenkandidaten
- Examencijfers
- Leerlingen met indicatie LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs)
- Percentage leerlingen woonachtig in armoedeprobleemcumulatiegebied
De file 'bestandsbeschrijving' geeft inzicht in de inhoud van de bovendstaande onderdelen van het bestand.
Voor analyses op de data kunnen zowel SPSS - als EXCEL files gebruikt worden. Eén bestand vormt daarop een uitzondering, namelijk het bestand met de examengegevens per vak. Dit bestand bevat te veel records (136.610) om in EXCEL te kunnen onderbrengen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zgq-h9yx
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-swn-t7t
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-swn-t7t
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:34282
Provenance
Creator Inspectie van het Onderwijs
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Inspectie van het Onderwijs
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS 15.0; CSV (in te lezen in EXCEL)
Discipline Various
Spatial Coverage Nederland