Trimbos-instituut (2007-2009) NEMESIS-2 Baseline Wave (T0) Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2

DOI

Een bevolkingsonderzoek naar de psychische gezondheidstoestand onder de Nederlandse bevolking van 18 tot en met 64 jaar. NEMESIS-2 bevat As-1 stoornissen volgens de DSM-IV gemeten met de World Mental Health (WHO) Composite International Diagnostic Interview (CIDI) versie 3.0. Tevens werden twee persoonlijkheidsstoornissen gemeten met een screener (antisociale persoonlijkheidsstoornis; lifetime op T0 en op T1 en borderline persoonlijkheidsstoornis op T1). In een aanvullende vragenlijst werden achtergrondkenmerken, zoals demografie vastgesteld en mogelijke verklarende factoren, zoals persoonlijke kwetsbaarheid gemeten. Er zijn vier metingen uitgevoerd, in 2007-2009 (baseline), 2010-2012, 2013-2015 en 2016-2018, en deze leveren een schat aan gegevens op over de psychische gezondheidstoestand en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking. De studie geeft inzicht in de aanwezigheid (prevalentie), het ontstaan (incidentie) en het beloop van psychische aandoeningen en de risicofactoren daarvan, het functioneren bij psychische aandoeningen, ziekteverzuim vanwege psychische en somatische aandoeningen en het zorggebruik. Met deze metingen is het mogelijk het langere beloop (in termen van o.a. terugval en chroniciteit) van psychische aandoeningen in de bevolking te onderzoeken.

Deze doi van DANS-EASY bevat informatie van de eerste (baseline) meting van NEMESIS-2. De volledige data is op aanvraag beschikbaar. Tevens is er in deze doi een beperkte dataset met data van de baseline meting beschikbaar voor geregistreerde gebruikers van DANS-EASY. Voor de data van de tweede en derde meting: zie Relations.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zcf-rery
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:157232
Provenance
Creator Have, M. ten
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor NEMESIS-2 Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2. Trimbos-instituut;Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact NEMESIS-2 Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2. Trimbos-instituut;Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Representation
Language English
Resource Type Dataset
Format .sav (spss data);.por (spss data);.dta (stata data);application/pdf;.xlsx
Coverage
Discipline Psychology
Temporal Coverage Begin 2020-01-03T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2020-01-15T11:59:59Z