Veteranen Instituut, IPNV, interview 1300

Deze man komt uit een gezin met een Creoolse moeder en een Portugese vader. In 1944, toen hij 22 was, werd hij opgeroepen voor dienstplicht. Hij dacht naar Nederland te vertrekken als bezettingsmacht voor na de oorlog, maar het werd Nederlands Indië, waar hij deelnam aan hevige gevechten tegen de Japanners. Na afloop van de oorlog wilde men zijn eenheid gebruiken tegen de Javaanse opstandelingen van Soekarno. De eenheid weigerde echter tegen de Javanen te vechten. Daarna kon hij beroeps worden in Bergen op Zoom, maar zijn zwangere vrouw kon niet in Nederland aarden. Ze zijn toen teruggekeerd naar Suriname.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xtu-tuv6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-p12q-i6
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-p12q-i6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46785
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History