Veteranen Instituut, IPNV, interview 1138

Deze veteraan ging na zijn dienstplicht verder in de marine. Hij werd uitgezonden naar Irak tijdens de Tweede Golfoorlog als commandant. Niemand wist wat er precies ging gebeuren of wat de opdracht was, dat leidde tot onzekerheid onder de bemanning. Strategische belangen van Nederland speelden. Ze moesten mijnen ruimen en moesten werken onder de dikke rook van brandende olieputten. De terugreis kwam plotseling en hij drong aan op een tussenstop op Malaga, om even te acclimatiseren. Hij heeft leuke herinneringen aan de missie en heeft het gevoel dat ze echt iets hebben kunnen doen. Ook is hij trots dat hij de gehele groep weer veilig en met goed gevoel naar huis heeft kunnen laten keren.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z2n-dfz7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lmo5-ko
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lmo5-ko
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46703
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History