Veteranen Instituut, IPNV, interview 596

Deze Utrechter werd na de bevrijding op 23-jarige leeftijd formeel ingedeeld bij de Binnenlandse Strijdkrachten. In december 1947 vertrok hij naar in Indië, hij was toen vaandrig. In Indië patrouilleerde en vocht hij op Java en Zuid-Sumatra. In 1950 keerde hij terug naar Nederland en hij meldde zich in 1951 vrijwillig voor Korea. Daar bestond het werk aanvankelijk vooral uit patrouilleren en vechten tegen de kou, maar later laaide het strijdgeweld op. In vuurgevechten vielen veel doden en gewonden in zijn bataljon, hijzelf is een aantal keer aan de dood ontsnapt. In 1977 heeft hij de vereniging van oud Korea-strijders opgericht, de VOKS. Er zijn regelmatig reizen geweest naar Korea, naar gedenkmonumenten van de oorlog.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xkz-2m2d
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-e8di-xg
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-e8di-xg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46867
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History