WBO1998: release 1.0 - WoningBehoefteOnderzoek 1998

DOI

Het Woningbehoefte Onderzoek (WBO) is een 'opvolger' van de algemene woning- en volkstellingen. Sinds 1964 is om de 4 jaar zo'n onderzoek gehouden. WBO2002 is het laatste onderzoek in deze vorm. In 2006 heeft het WoON (Woononderzoek Nederland) het WBO opgevolgd met een nieuwe onderzoeksmethode. Het WBO was één van de omvangrijkste steekproefonderzoeken in Nederland. Het geeft inzicht in de samenstelling van huishoudens, de huisvestingssituatie, de woonwensen en het verhuisgedrag. Samen met de Kwalitatieve Woningregistratie (KWR) leverde het WBO de basisinformatie over wonen.

Het WBO heeft analyses mogelijk gemaakt voor beantwoording van beleids- en kamervragen, voor beleidsaanbevelingen en voor de ontwikkeling van nieuw beleid.

Zie voor meer informatie over het WBO: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningmarkt/woononderzoek

Het bestand is beschikbaar voor overheidsorganisaties, universiteiten, en alle overige organisaties, mits actief binnen het beleidsveld wonen.

De bestanden mogen uitsluitend worden gebruikt voor onderzoek en statistiek ten behoeve van het agenderen en vormgeven van beleid, het volgen van de beleidsuitvoering, en het verantwoorden van beleid, op de thema's bouwen en wonen. Het bestand is dan ook slechts beschikbaar voor organisaties en bedrijven die aktief zijn op deze beleidsthema's. Zie de gebruikerscondities voor meer informatie.

Het bestand is niet beschikbaar voor particulieren. Studenten kunnen een aanvraag in laten dienen via stagebegeleider of docent. Aanvragen dienen altijd voorzien te zijn van een geldig email-adres van de aanvragende organisatie.
De WBO's van 1981, 1985, 1993, 1999 en 2000 zijn bij het CBS beschikbaar als beveiligd microbestand.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2zt-26w8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40480
Provenance
Creator Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - VROM;Centraal Bureau voor de Statistiek
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Ministerie VROM, Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Ministerie VROM, Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS Portable;PDF
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 1998-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2009-11-12T11:59:59Z