Veteranen Instituut, IPNV, interview 602

Deze man werd in 1948 opgeroepen voor dienstplicht, waar een nieuwe wereld voor hem openging. Hij werd uitgezonden naar Indië. In zijn peloton kwam niemand om. Zelf schoot hij per ongeluk van schrik een keer een twaalfjarig kind neer. Later is hij daarvoor in psychotherapie geweest. Eenmaal thuis kon hij geen geschikt werk vinden en meldde zich toen aan voor Korea. Daar werd hij ter plaatse opgeleid voor TLV-schutter. Het was een hevige strijd. Zo brachten ze een maand door in loopgraven. Hij maakte nog twee dagen van de wapenstilstand mee alvorens terug te keren naar Nederland. Daar bleef hij in dienst van defensie tot aan zijn pensioen. Hij werd later lid van de VOKS. Hij reflecteert op zijn werktijd bij de dienstplichtigen met gewetensbezwaren.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x6x-29bh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6pea-1c
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6pea-1c
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46871
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History