Arbeidsvraagpanel (voorheen OSA Arbeidsvraagpanel) 1989-2006

DOI

Let op: dit is niet de meest recente versie van de data. Zie het veld 'Relation' voor een link naar de update

Het Arbeidsvraagpanel is een vragenlijstonderzoek onder vestigingen van werkgevers in Nederland. Het bestaat sinds 1989. Sindsdien worden iedere twee jaar opnieuw werkgevers geënquêteerd. Het Arbeidsvraagpanel is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de vraag naar arbeid en het personeelsbeleid van werkgevers. De kracht van het Arbeidsvraagpanel ligt vooral in de combinatie van onderwerpen die het panel bestrijkt. Het Arbeidsvraagpanel is destijds opgezet door de OSA (Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek). Sinds augustus 2010 is het panel ondergebracht bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Voor de meest recente data: zie het Arbeidsvraagpanel 1989-2008.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zjz-mg67
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:39877
Provenance
Creator Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek OSA - Universiteit Tilburg
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format ADOBE;SPSS
Coverage
Discipline Economics
Temporal Point 2010-04-21T11:59:59Z