Veteranen Instituut, IPNV, interview 193

De geïnterviewde is een aantal keer uitgezonden geweest en vertelt hier over zijn uitzending naar Cambodja. Hij zat bij het Korps Mariniers. Hij vertelt over het begin van de uitzending en zijn ervaringen bij aankomst. Het veldhospitaal in Phum Nimit werd overgenomen en de geïnterviewde fungeerde hier als een soort locatiemanager. De geïnterviewde vertelt over de zieken en gewonden die binnenkwamen. Er waren veel burgerslachtoffers bij. Hij vertelt over de werkzaamheden en schetst de onderlinge verhoudingen tussen de medewerkers. Er was nauwelijks sprake van dreiging of vijandige reacties. Hij vertelt over de leefomstandigheden in Phum Nimit en het gebrek aan ontspanningsmogelijkheden. De geïnterviewde reflecteert op de uitzending en vond deze zinvol. Aan de terugkeer van vluchtelingen werd bijgedragen en de situatie in het land werd verbeterd. De geïnterviewde vertelt tot slot over zijn loopbaan na de uitzending en geeft zijn visie op de veteranenactiviteiten en voorzieningen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2xp-6t28
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-90r-h6z
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-90r-h6z
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42054
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Cambodja; Phum Nimit