Veteranen Instituut, IPNV, interview 743

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde kwam op bij het SROKI. Hij vertelt over zijn militaire opleiding. De geïnterviewde beschrijft de heenreis naar Libanon en vertelt over de situatie bij post 7.1. De geïnterviewde vertelt over de taken en het contact met de lokale bevolking. De geïnterviewde vertelt over een aantal incidenten. Hij beschrijft de sfeer op het kamp, het alcoholgebruik en vertelt over de mogelijkheden voor ontspanning. Er heerste een machocultuur. De geïnterviewde vertelt hoe zijn mening over Israel veranderende gedurende de tijd dat hij in Libanon zat. De geïnterviewde vertelt over zijn loopbaan na terugkeer in Nederland en reflecteert op zijn uitzending.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zmb-dcc7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-odb-oep
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-odb-oep
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42216
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Libanon; Nederland