Intermediair Beste Werkgeversonderzoek 2001 t/m 2009 - longitudinale dataverzameling

DOI

Het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek© is een onderzoek naar het HRM-beleid, de arbeidsvoorwaarden en bedrijfscultuur van bedrijven en organisaties in Nederland met minimaal 100 personeelsleden. Doel van dit onderzoek is om na te gaan welk bedrijf de beste werkgever van Nederland is en daarover te publiceren in Intermediair. Intermediair is het grootste gratis weekblad voor hoogopgeleiden. Het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek© bestaat sinds 2001. De survey is voor het laatst gehouden in 2009, het onderzoek wordt niet voortgezet.

Jaarlijks nemen meer dan 120 bedrijven en organisaties uit twee sectoren aan het onderzoek deel. De sectoren roteren over de jaren. In totaal hebben 325 bedrijven en organisaties meegedaan, waarvan een deel meer dan een keer. In totaal hebben zijn 873 interviews met bedrijven en organisaties gehouden, hetgeen betekent dat ze gemiddeld 2,7 keer aan het onderzoek hebben meegedaan gedurende de 7 jaren tussen 2001 en 2007. De schriftelijke vragenlijst wordt ingevuld door HRM-functionarissen van de bedrijven en organisaties; als er geen HRM-functionaris is wordt aan de manager gevraagd de lijst in te vullen.

Wetenschappelijk onderzoek naar het HRM-beleid in bedrijven en organisaties in Nederland is vaak gebaseerd op case-studies. Slechts een enkele keer is op grotere schaal data verzameld. Bij AIAS wordt de noodzaak onderschreven dat hypothesen, ontwikkeld in het case-studie onderzoek, getoetst zouden moeten worden met grootschalige data. Het bestand van het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek© is hiervoor uitermate geschikt vanwege de gedetailleerdheid van de vragen over het HRM beleid, de vragen inzake de compositie van het personeelsbestand, de vragen over arbeidsvoorwaarden, de karakteriseringen van de bedrijfscultuur en de vragen over de beloningsstructuur van de bedrijven en organisaties. Het bestand is ook uniek vanwege het grote aantal cases en de longitudinale dataverzameling.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zuj-dx6z
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tom-svg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42687
Provenance
Creator Prof.Dr. K.G. Tijdens - Universiteit van Amsterdam - AIAS; Peter Faber - UZ3 Onderzoek Leiden
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Intermediair
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS
Discipline Social Sciences;Economics
Spatial Coverage Nederland