Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0017

De geïnterviewde werd geboren in Zaandam op 20 april 1928. Ze groeide op in het centrum van Amsterdam. Binnen Amsterdam is ze heel vaak verhuisd. In het interview beschrijft ze zeer uiteenlopende gebeurtenissen die ze als kind waarnam of meemaakte. Ze vertelt onder ander over het wegvoeren van joodse families, de ontruiming van de Joodse Invalide en de Februaristaking op het Waterlooplein. Tevens noemt ze een incident bij een banketbakkerij waarbij een joodse vrouw het woord Auschwitz noemde. Ze vertelt verder over de ontsnapping van haar vader uit een kamp, over een Duitse soldaat die bij hun thuis kwam en over onderduikers. Ze beschrijft de oorlog veelal door de ogen van een kind.

The interviewee was born in Zaandam on 20 April, 1928. She grew up in the city centre of Amsterdam. She moved within Amsterdam many times. In the interview she describes the very different events she saw as a child. Among other things, she talks about the deportation of Jewish families, the eviction and deportation of Jewish patients at the Joodse Invalide hospital, and about the February Strike on Waterlooplein. She also mentions an incident at a bakery where a Jewish woman mentioned the word Auschwitz. She talks about her father’s escape from a camp, about a German prisoner who came to their home, and about people in hiding. She describes the war with the eyes of a child.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-26c-39dv
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jkx-l3j
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41678
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; drs. AnnaTimmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuys, camera; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/word; video/H264; text/pdf; image/jpg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Amsterdam