Veteranen Instituut, IPNV, interview 282

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Nederlands-Indie. Hij werd opgeroepen voor de dienstplicht. De geïnterviewde vertelt over de CPN en gaat in op zijn werkzaamheden voor het blad De Waarheid. Eerst was de geïnterviewde geplaatst op West-Java. Hij vertelt over de lokale bevolking en gaat in op de politieke situatie. De geïnterviewde was voorstander van de Indonesische onafhankelijkheid en zocht in Indie contact met gelijkgestemden. De geïnterviewde was het niet eens met de oorlogvoering van de Nederlanders. Na verloop van tijd werd de geïnterviewde overgeplaatst naar Makassar. De geïnterviewde gaat in op de terugkeer naar Nederland, de ontwikkelende publieke opinie en de bekendwording van de oorlogsmisdaden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zc9-hh88
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tku-83v
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tku-83v
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42242
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederlands-Indie; West-Java; Makassar; Nederland