Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1162

De geïnterviewde schets een beeld van Indië van de tijd voor de oorlog. Zij maakte de hbs af en ontmoette haar man. Tijdens de bezetting heeft de geïnterviewde in verschillende kampen gezeten. Ze geeft een beeld van hoe de Japanners in die tijd handelden. Tijdens de bersiap tijd kwam de geïnterviewde in een beschermd kamp. De geïnterviewde woonde uiteindelijk met haar man nog een aantal jaar op een theeonderneming voordat zij definitief naar Nederland gingen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x5d-5fzf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-992o-fv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47991
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië