Veteranen Instituut, IPNV, interview 651

De geinterviewde is geboren in1926 in Nederlands-Indie. In 1936 kwam hij in Nederland wonen. Hij vertelt over de druk tijdens de Duitse bezetting. Na een oproep voor de Arbeitseinsatz dook hij onder. Hij en zijn vader waren betrokken bij verzetsactiviteiten. Na de bevrijding melde hij zich als oorlogsvrijwilliger bij de Stoottroepen. In 1945 ging hij op de MS Alcantara naar Indie. Via kamp Chaa kwam hij op Menado, hij herkende zijn moederland. Hierna ging hij naar Bali, waar hij niet bij gevechten betrokken was. De geinterviewde vertelt over de politieke situatie en zijn gevoelens daar bij. Hij vertelt over de bersiap periode na de capitualtie van Japan. Hij betreurt het nog altijd dat het niet gelukt is om de onafhankelijkheid op een geweldloze manier te realiseren. Hij geeft zijn mening over het boek 1000 dagen in indie. Hij vindt dat het veel aspecten niet goed weergeeft. Hij vertelt over commandanten en patrouilles. In 1948 keerde hij terug naar Nederland. Hij moest eerst even aanpassen. Geleidelijk aan vond hij geschikt werk dat hij tot zijn 57e heeft gedaan.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-29u-7q69
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-m2c-op8
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-m2c-op8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41950
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederlands-Indie; Nederland; Malakka; Menado; Morotai; Bali; Sumatra