Wet VUT Prepensioen en Levensloop - ROA-VPL cohort 2013

Meting van de effecten van de VPL wet (Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling) op het uittredingsgedrag, en onderzoek naar langer werken en pensioenverwachtingen van voltijds werkende mannen in de sector overheid en onderwijs die geboren zijn in 1949 of 1950. Deze data betreft de 2013 meting. Eerdere peilingen voor 2010, 2011 en 2012 zijn ook via DANS beschikbaar.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z8q-hjzy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-goh4-sn
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-goh4-sn
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56073
Provenance
Creator Montizaan, R. (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt - ROA, Maastricht University); Grip, A. de (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt - ROA, Maastricht University); Fouarge, D. (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt - ROA, Maastricht University)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline Social Sciences;Economics
Spatial Coverage Netherlands