Munnikenland Bloemstrang, gemeente Zaltbommel Munnikenland Bloemstrang, gemeente Zaltbommel

DOI

ADC ArcheoProjecten heeft een Archeologische Begeleiding (conform protocol Opgraven) uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van een overloopgeul langs de Waal, op de locatie Munnikenland - Bloemstrang in de gemeente Zaltbommel. De Archeologische Begeleiding behelsde het toezicht houden op het uitgraven van een overloopgeul in het kader van het project Ruimte voor de Rivier. Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ca. 26.360 m² en was vóór de ontgraving in gebruik als grasland. Het gebied ligt in de uiterwaarden aan de zuidkant van de Waal, iets minder dan twee kilometer ten oosten van slot Loevestein. Het gebied wordt in het zuiden begrensd door de Munnikenlandse Waalkade en in het noorden door de Waal. Tijdens de begeleiding zijn resten van een verlandde strang en sporen van kribben uit de Nieuwe tijd aangetroffen. De verwachtte haven of havenwerken, waarschijnlijk behorend bij het net binnendijks gelegen voormalige kasteel Munnikenland, zijn niet aangetroffen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2x2-z65q
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:122330
Provenance
Creator Jezeer, W.
Publisher ADC
Contributor Gelderland;ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Gelderland;ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format docx;mapinfo;mdb;doc;jpg;pdf;xls
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2015-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-06-25T11:59:59Z