Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1087

De geïnterviewde begon aan de KMA in 1940. Tijdens de oorlog met Japan werd de geïnterviewde gelijk ingezet. Hij werd toen krijgsgevangene gemaakt. De geïnterviewde beschrijft de situatie in de kampen en vertelt over het werken aan de Birmaspoorlijn en in de Japanse kolenmijnen. In 1946 werd de geïnterviewde weer opgeroepen voor militaire dienst. Hij kreeg een gebied toegewezen waar hij de orde moest handhaven.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xmp-suwr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lmrk-d6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47260
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië