Veteranen Instituut, IPNV, interview 1134

Na de dienstplicht besloot deze man in dienst te blijven als beroeps. Hij kwam bij de marechaussee en werd uitgezonden naar Namibië. Het dagelijks werk in Namibië was het gaan naar kerken en verkiezingsbijeenkomsten, daar waarnemen en het woord voeren over de verkiezingen. Ze moesten oppassen dat het contact met blanke Zuid-Afrikanen niet te amicaal werd, wat al snel gebeurde omdat de taal zo op elkaar leek. De geldverspilling van de VN is hem het meest bijgebleven. Door de missie heeft hij geleerd te relativeren. Daarna ging hij op uitzending naar Egypte, als brigadecommandant. Hier merkte hij de grote verschillen tussen Amerikanen en Nederlanders.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zcw-ah3p
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cqhl-9e
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cqhl-9e
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46701
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History