Hoeve Oud Waterloo (gem. Beesel) Een Archeologische Begeleiding rapport 521

Archeologische begeleiding uitgevoerd ten behoeve van nieuwbouw op de locatie Hoeve Oud Waterloo in de gemeente Beesel. Tijdens de begeleiding zijn sporen van de hoeve Oud Waterloo uit de 18e eeuw aangetroffen. Deze resten werden ook verwacht. Voorts verwacht, maar niet aangetroffen, zijn resten uit de Steentijd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-24k-6667
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4s3-4ld
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4s3-4ld
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:3733
Provenance
Creator Tichelman, G.
Publisher Archeologisch Diensten Centrum (ADC ArcheoProjecten)
Contributor Archeologisch Diensten Centrum (ADC ArcheoProjecten)
Publication Year 2007
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.059 LON, 51.256 LAT); 58E; Hoeve Oud Waterloo; Waterloseweg; Beesel; Limburg