Bataafse Republiek. Dagverhaal en Decreten der Nationale Vergadering 1796-1798

DOI

De Nationale Vergadering van 1796 was de eerste openbare Nederlandse volksvertegenwoordiging. Ze gaf ook de aanzet tot de Constitutie van 1798, Nederlands eerste grondwet. Behalve dat de besluiten van de Vergadering van overheidswege gepubliceerd werden in de 'Decreeten', verscheen ook een verslag van de zittingen in dagbladachtige vorm, in het 'Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering, representeerende het Volk van Nederland'.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xbj-8ugt
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:54375
Provenance
Creator Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Laanen, D van;Berk, M van den;Schie, H van
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact toentertijd Algemeen Rijks Archief;Nationaal Archief (voorheen Algemeen Rijks Archief);toentertijd NIWI-KNAW;Schie, H van;Laanen, D van;Berk, M van den
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Word 97/2000, mdb, txt, gif, jpg, tiff, zexp
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2013-05-08,2001-02,2013-05-15}