Veteranen Instituut, IPNV, interview 441

De geinterviewde is opgegroeid in Rotterdam. Hij werd opgeroepen voor dienstplicht op zijn 18e en hij ging hiervoor naar Nijmegen. In 1939 moest hij op herhaling komen. In deze periode overleed zijn moeder. Hij verbleef eerst in Nijmegen en ging later met de Arbeitseinsatz naar Duitsland. Tijdens de mobilisatie werd hij ingedeeld in Hoek van Holland bij de grensbrigade. De werkzaamheden hier stelden weinig voor, maar het was zwaar, erg koud en de mannen raakten erg verveeld. Na het bombardement op Rotterdam werd hij, samen met de andere mannen, opgehaald door de Duitsers en als krijgsgevangenen naar een school in Voorburg gestuurd. In Duitsland kwam hij terecht in Zuid-Duitsland waar, zoals later bleek, de situatie een stuk beter was dan in Noord-Duitsland of het Ruhrgebied. Uiteindelijk keerde de geïnterviewde via Frankrijk terug naar Nederland. Tijdens de oorlog had hij weinig problemen met de omgang met Duitsers. Ondanks dat er oorlog was is deze periode voor de geïnterviewde de mooiste tijd van zijn leven geweest.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zfx-g39x
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-34p-bcs
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-34p-bcs
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41935
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Duitsland; Nijmegen; Israel; Birma; Rotterdam; Nederland; Hoek van Holland; Voorburg; Zuid-Duitsland; Frankrijk