Veteranen Instituut, IPNV, interview 722

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en zijn motivatie voor zijn uitzending. In Libanon was hij chauffeur. Hij werd gelegeerd in Haris, hij geeft zijn eerste indrukken. De geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden en vertelt over zijn activiteiten in zijn vrije tijd. Hij vertelt over de Dubbel Vier. De verhalen werden gecensureerd. Hij gaat in op het achterwege laten van gevoelige informatie. De geïnterviewde vertelt over een moment van beschietingen. Die situatie heeft grote indruk op hem gemaakt. De uitzending is voor de geïnterviewde een van de belangrijkste ervaringen in zijn leven. Na terugkeer in Nederland moest hij wennen aan het onbegrip en het burgerbestaan. De geïnterviewde vertelt over zijn verdere loopbaan en benadrukt het belang van de veteranendag en het omgaan met oudgedienden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-znv-8mtc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6qy-ono
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6qy-ono
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42197
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Libanon; Haris; Nederland