Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1163

De geïnterviewde vertelt over zijn familie en zijn jeugd. Hij studeerde in Nederland maar ging voor zijn baan weer terug naar Indië. Tijdens de bezetting kwam hij in verschillende kampen terecht. De Japanse capitulatie kwam zeer onverwacht. Hij werd nu als reserveofficier ingezet en moest naar een kamp achthonderd kilometer verderop. Toen bemerkte de geïnterviewde enige weerstand van opstandige Indonesiërs. In 1946 ging de geïnterviewde naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zgw-3kkc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1gvo-04
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47992
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië