Veteranen Instituut, IPNV, interview 1068

DOI

Deze vrouwelijke veteraan vertelt over drie uitzendingen die zij heeft gedaan tijdens haar loopbaan bij de Koninklijke Luchtmacht. Na een beschrijving van haar jeugd, gaat zij in op haar keuze voor het militaire beroep en haar ervaringen tijdens de militaire opleiding. De geïnterviewde beschrijft haar werkzaamheden en ervaringen van iedere uitzending, daarbij schenkt ze aandacht aan haar contacten met haar collega’s en met de lokale bevolking. Ze schetst wat haar beweegredenen zijn geweest om Defensie te verlaten en wat het voor haar betekent om ‘veteraan’ te zijn.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xun-rstg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46680
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format WAV;application/x-cmdi+xml
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2011-09-19,2010-06-10,2011-03-16}