Echt Historisch Verhaal Zo uit de Mond als Pen, van drie Zeelieden (1778)

Echt Historisch Verhaal Zo uit de Mond als Pen, van drie Zeelieden Met Naame Harme Hendrik Kreuger; Geboore tot Oldennesch, zynde een Dorp in 't Graafschap Delmerhorst. En deszelfs Zoon Harme Hendrik Kreuger Junior, Mede geboore op Bovengemelde Plaats. En Carsen Cuulce, Gebooren te Lezem, in het Hanoversche. Wegens het verongelukken van hun Schip, de Wilmiena, waar op Commandeerenden als Commandeur Jacob Hendrik Broertjes. Van de Helder Als ook de Nootlottige en Droevige Ongelukken van nog Negen andere Scheepen, dewelke alle verongelukt zyn in Groenland, door de Bezetting van het West-Ys, in den Jaare 1777.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zvv-mxq6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-flws-gc
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-flws-gc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:66094
Provenance
Creator Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©); Sijs, N van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Beelen, H
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Word 2003
Discipline History
Spatial Coverage Groenland; Greenland; Nederland; Netherlands; Northern Germany