Veteranen Instituut, IPNV, interview 853

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn militaire opleiding. Hij kreeg een functie als chauffeur en als administrateur. De geïnterviewde vertelt vooral over het werk als chauffeur. Hij vertelt over zijn inwerkperiode in Libanon en beschrijft de verschillende UNIFIL wagens. Als chauffeur van de generaal kwam hij op veel plekken en hoorde veel informatie. De geïnterviewde vertelt over de invasie van Israel. De gevolgen van de oorlog zijn nog steeds voor de geïnterviewde erg emotionele ervaringen. Hij vertelt over een vredesbespreking in Beiroet, waar hij de generaal heenbracht. De geïnterviewde vertelt over de terugkeer in Nederland en zijn aanpassingsproblemen. De geïnterviewde had moeite met de verwerking en vertelt hoe hij hier hulp bij zocht. Na de uitzending speelt zijn geloof geen rol meer in zijn leven. De geïnterviewde is wel trots op zijn veteranenstatus en spreekt over de band met andere veteranen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xkx-jewy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5td-iyz
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5td-iyz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42330
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Libanon; Nederland; Naqoura; Beiroet