Veteranen Instituut, IPNV, interview 489

Na twee jaar ingezet te zijn als marinier tegen de TNI op Oost-Java, waar hij op het matje geroepen wordt vanwege zijn harde optreden, gaat deze man voorjaar 1948 op verlof naar Nederland. Eigenlijk wil hij burger worden, maar in 1950 komt hij toch weer bij de Marine Inlichtingendienst in Den Haag terecht. In juni 1958 staat hij op de lijst voor een uitzending naar De West, maar in plaats daarvan wordt hij voor anderhalf jaar naar Nieuw Guinea uitgezonden. Hij wordt Chef de Bureau van de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in Hollandia.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xwd-cnn9
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sle-hqx
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sle-hqx
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35920
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography;Theology and Religion Studies
Spatial Coverage Soerabaja; Oost-Java; Nieuw Guinea; Den Haag; Hollandia