Kerkhorn 5 te Ten Post, gemeente Ten Boer: Een archeologisch bureauonderzoek Salisbury Archeologisch Rapport 160

DOI

Een archeologisch bureauonderzoek (BO). Het plangebied maakt onderdeel uit van het noordelijke zeekleilandschap. De locatie ligt in een laag gelegen gebied met moerassen, meertjes en verspreid enkele wierden. Op de geomorfologische kaart is het plangebied gesitueerd op een wierde met ten oosten en ten westen een getij-inversierug. Geologisch gezien ligt het onderzoeksgebied in een gebied met de Formatie van Naaldwijk (laagpakket van Walcheren) op de Formatie van Boxtel op de formatie van Drenthe (laagpakket van Gieten) op de Formatie van Peelo. Het plangebied ligt op de wierde van Wittewierum, net buiten AMK-terrein 318, een beschermd monument. Er kunnen resten worden verwacht vanaf de Romeinse Tijd. De wierde bevat de overblijfselen van de voormalige middeleeuwse Premonstratenser abdij Bloemhof. Het mannenklooster is in 1213/1214 gesticht en in 1566 opgeheven. Hierna verdwenen de gebouwen langzaam. De kloosterkerk is in 1863 vervangen door de Nederlands Hervormde kerk. Hoge archeologische verwachting voor resten vanaf de Romeinse Tijd. Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek in combinatie met de “Handreiking Archeologie en Funderingsherstel en –versteviging voortvloeiend uit aarbevingsschade”, wordt aanbevolen in het plangebied de werkzaamheden door middel van een opgraving variant archeologische begeleiding uit te voeren.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zma-vcek
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:120891
Provenance
Creator Bakker, A.M.
Publisher Salisbury Archeologie bv
Contributor Salisbury Archeologie bv;Soetens, L.
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Salisbury Archeologie bv;Soetens, L.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Point 2019-03-12T11:59:59Z