Veteranen Instituut, IPNV, interview 752

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Somalië. De geïnterviewde was geplaatst bij het Canadian Airbone Regiment dat bekend stond als een regiment met zwaar getrainde en harde militairen. Op de heenreis werd de missie pas bekendgemaakt. De geïnterviewde vertelt hoe een Amerikaanse helikopter werd neergeschoten en velen sneuvelden. De gruwelijke behandeling door de Somaliërs zorgde voor blijvende haatgevoelens bij de geïnterviewde. De missie leek zinloos. De geïnterviewde vertelt over de slechte werkomstandigheden. De mentaliteit was heel hard. Velen werden agressief. De geïnterviewde vertelt over excessen en wandaden door de Canadese militairen. Na de missie werd het regiment opgeheven en een aantal mensen werden vervolgd, bekend als de Somalie affaire. De geïnterviewde vertelt wat deze missie voor een invloed heeft gehad op zijn leven en gaat in op zijn activiteiten na terugkeer.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xkx-h3q9
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sqz-0qe
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sqz-0qe
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42220
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Somalie; Nederland