Lesbische, homoseksuele, biseksuele jongeren - LHBJ2013

DOI

In het kader van het onderzoek naar de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland is informatie verzameld over lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) jongeren van 16 t/m 25 jaar. Gevraagd is naar hun ervaringen met hun seksuele voorkeur, coming-out, acceptatie en homo-negativiteit in hun omgeving, gezondheid en welbevinden. Voor controlegroepen, heteroseksuele jongeren en bijna-heteroseksuele jongeren, is informatie verzameld over hun sociaal-demografische achtergrond, welzijn en gezondheid. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-257-nqz4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:127610
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .dta (stata data);.sav (spss data);application/pdf;.por (spss data);.ods (documentation)
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 2013-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-05-23T11:59:59Z