Bewoningssporen vanaf de 12e eeuw aan de Dorpsstraat van Zwaag (gemeente Hoorn) De opgraving op het perceel Dorpsstraat 66 Verslagen van de Archeologische Dienst Hoorn 5

DOI

In 2005 heeft op het perceel Dorpsstraat 66 in Zwaag (gemeente Hoorn) een opgraving plaatsgevonden. Hierbij zijn sporen van bewoning vanaf het einde van de 12e eeuw aangetroffen. In de sloten rondom een huisterpje is aardewerk, waaronder enkele complete kannen uit het Maasland, uit de periode 1175-1225 opgegraven. Op het perceel heeft in die periode een boerderij gestaan. Op basis van de aangetroffen sporen is een mogelijke reconstructie van de plattegrond van deze boerderij gemaakt. Uit de periode vanaf de 13e tot en met de 16e eeuw zijn nauwelijks sporen en vondstmateriaal tevoorschijn gekomen. Vanaf het einde van de 16e eeuw werd het terrein weer bewoond. Diverse sporen en vondsten, waaronder majolica, zijn tot deze periode te rekenen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-28g-r7hr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:115387
Provenance
Creator Schrickx, C.P.
Publisher Gemeente Hoorn, Bureau Erfgoed, Archeologie
Contributor Walle-van der Woude, T.Y. van de;Gemeente Hoorn, Bureau Erfgoed, Archeologie
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Walle-van der Woude, T.Y. van de;Gemeente Hoorn, Bureau Erfgoed, Archeologie
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format image/jpeg;application/pdf;application/msword
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2009-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-01-08T11:59:59Z