Getuigen Verhalen, Vluchten uit Overloon op last van de bezetter, interview 02

DOI

Rondom de slag om Overloon kwam een vluchtelingenstroom op gang. Onderhavig interview reflecteert op de periode dat inwoners uit Overloon e.o. hiermee werden geconfronteerd.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zmw-rnkt
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40972
Provenance
Creator Dungen, E. van den;Liberty Park Overloon ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Sinten, J. van
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Sinvid;Sinten, J. van
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format FLV;uncompressed MXF;video/mp4
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage Begin 2008-12-09T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2010-07-01T11:59:59Z