Onderzoek Verplaatsingsgedrag - OVG - 1985-2003

DOI

Doel:
Het bepalen van het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking naar plaats van herkomst en bestemming, tijdstip waarop het vervoer plaatsvindt, gebruikte vervoermiddelen en motieven voor de verplaatsingen; daarnaast wordt ruime aandacht geschonken aan de achtergrondvariabelen voor een bepaald verplaatsingspatroon en keuze van vervoermiddelen.

Doelpopulatie:
De Nederlandse bevolking (exclusief bewoners van tehuizen en instellingen).

Dit betreft een beveiligd microbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS. Beveiligde micro-bestanden zijn bestanden die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is.

In 2004 werd het onderzoek voortgezet onder denaam Mobiliteitsonderzoek Nederland - MON, en in 2010 onder de naam Onderzoek Verplaatsingen in Nederland - OVIN. Ook deze vervolgonderzoeken kunnen uit het DANS online archiefsysteem EASY gedownload worden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zrd-hgpa
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:39586
Provenance
Creator Rijkswaterstaat;Centraal Bureau voor de Statistiek
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 1985-01-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2009-09-17T11:59:59Z