Bont en blauw Een onderzoek naar de behandeling van geweldszaken tegen politieambtenaren en de bejeging van slachtoffers daarvan door de politie en het openbaar ministerie (projectnummer 1713)

DOI

Dit zijn de resultaten van een landelijk onderzoek naar de wijze waarop geweldszaken tegen politieambtenaren worden behandeld. In het onderzoek is nagegaan in hoeverre de initiatieven en maatregelen bij zowel de politiekorpsen als het openbaar ministerie geleid hebben tot een verbetering van de procesmatige, strafrechtelijke behandeling van geweldszaken.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-23z-yqy5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:31153
Provenance
Creator Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum - WODC;Ministerie van Justitie
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor I. van Leiden;H. Ferwerda;Advies- en Onderzoeksgroep Beke
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact I. van Leiden;H. Ferwerda;Advies- en Onderzoeksgroep Beke
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS
Coverage
Discipline Criminology
Temporal Coverage Begin 2008-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2009-08-05T11:59:59Z